Sign in
Ballito Junction
Every Breath You Take 16 L S V
2021-05-07 Fri 5  2D 09:45 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2021-05-08 Sat 5  2D 09:45 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
2021-05-09 Sun 5  2D 12:15 5  2D 14:45 5  2D 17:30 5  2D 20:00
Godzilla vs. Kong 10–12PG PPS V
2021-05-07 Fri 3  3D 09:30 3  3D 12:00 3  3D 14:30 3  3D 17:00 3  3D 19:30
2021-05-08 Sat 3  3D 09:30 3  3D 12:00 3  3D 14:30 3  3D 17:00 3  3D 19:30
2021-05-09 Sun 3  3D 12:00 3  3D 14:30 3  3D 17:00 3  3D 19:30
Love Sarah 13 L
2021-05-07 Fri 4  2D 10:00 4  2D 12:30 4  2D 15:00 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2021-05-08 Sat 4  2D 10:00 4  2D 12:30 4  2D 15:00 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2021-05-09 Sun 4  2D 12:30 4  2D 15:00 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2021-05-14 Fri 4  2D 10:00 4  2D 12:30 4  2D 15:00 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2021-05-15 Sat 4  2D 10:00 4  2D 12:30 4  2D 15:00 4  2D 17:15 4  2D 19:45
2021-05-16 Sun 4  2D 12:30 4  2D 15:00 4  2D 17:15 4  2D 19:45
Maya the Bee 3: The Golden Orb PG
2021-05-07 Fri 7  2D 10:00 7  2D 12:15 7  2D 14:45
2021-05-08 Sat 7  2D 10:00 7  2D 12:15 7  2D 14:45
2021-05-09 Sun 7  2D 12:15 7  2D 14:45
Mortal Kombat 16 L P V
2021-05-07 Fri 7  2D 17:15 7  2D 19:45
2021-05-08 Sat 7  2D 17:15 7  2D 19:45
2021-05-09 Sun 7  2D 17:15 7  2D 19:45
Peter Rabbit™ 2: The Runaway 7–9PG
2021-05-08 Sat 2  2D 12:00 2  2D 14:30
2021-05-09 Sun 2  2D 12:00 2  2D 14:30
2021-05-14 Fri 2  2D 09:30 2  2D 12:00 2  2D 14:30 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2021-05-15 Sat 2  2D 09:30 2  2D 12:00 2  2D 14:30 2  2D 17:00 2  2D 19:30
2021-05-16 Sun 2  2D 12:00 2  2D 14:30 2  2D 17:00 2  2D 19:30
Radhe: Your Most Wanted Bhai
2021-05-14 Fri 3  2D 11:00 3  2D 13:45 3  2D 16:30 3  2D 19:15
2021-05-15 Sat 3  2D 11:00 3  2D 13:45 3  2D 16:30 3  2D 19:15
2021-05-16 Sun 3  2D 13:45 3  2D 16:30 3  2D 19:15
Raya and the Last Dragon PG V
2021-05-07 Fri 6  2D 09:15 6  2D 11:45 6  2D 14:15 6  2D 17:00 6  2D 19:30
2021-05-08 Sat 6  2D 09:15 6  2D 17:00 6  2D 19:30
2021-05-09 Sun 6  2D 17:00 6  2D 19:30
Those Who Wish Me Dead 16 L V
2021-05-07 Fri 2  2D 09:45 2  2D 12:15 2  2D 14:45 2  2D 17:15 2  2D 20:00
2021-05-08 Sat 2  2D 09:45 6  2D 12:15 6  2D 14:45 2  2D 17:15 2  2D 20:00
2021-05-09 Sun 6  2D 12:15 6  2D 14:45 2  2D 17:15 2  2D 20:00
Wrath of Man 16 CT L V
2021-05-07 Fri 8  2D 11:00 8  2D 14:00 8  2D 17:00 8  2D 19:45
2021-05-08 Sat 8  2D 11:00 8  2D 14:00 8  2D 17:00 8  2D 19:45
2021-05-09 Sun 8  2D 14:00 8  2D 17:00 8  2D 19:45