Sign in

Nu Metro Arcades Mall Schedule

A Quiet Place: Day One 16 H V
 poster
2024-07-17 Wed 4  2D 17:45 1  2D 20:00
2024-07-18 Thu 4  2D 17:45 1  2D 20:00
2024-07-19 Fri 1  2D 20:00
2024-07-20 Sat 1  2D 20:00
2024-07-21 Sun 1  2D 20:00
2024-07-22 Mon 1  2D 20:00
2024-07-23 Tue 1  2D 20:00
Bad Boys Ride or Die 16 L P S V
 poster
2024-07-17 Wed 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-18 Thu 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-19 Fri 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-20 Sat 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-21 Sun 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-22 Mon 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-23 Tue 2  2D 11:30 2  2D 14:15 2  2D 17:00 2  2D 19:45
2024-07-24 Wed 2  2D 12:00 2  2D 14:45 2  2D 17:30 2  2D 20:15
2024-07-25 Thu 2  2D 12:00 2  2D 14:45 2  2D 17:30 2  2D 20:15
Bad Newz TBC
 poster
2024-07-19 Fri 5  2D 12:45 5  2D 16:00 5  2D 19:15
2024-07-20 Sat 5  2D 12:45 5  2D 16:00 5  2D 19:15
2024-07-21 Sun 5  2D 12:45 5  2D 16:00 5  2D 19:15
2024-07-22 Mon 5  2D 12:45 5  2D 16:00 5  2D 19:15
2024-07-23 Tue 5  2D 12:45 5  2D 16:00 5  2D 19:15
2024-07-24 Wed 4  2D 11:15 4  2D 17:00
2024-07-25 Thu 4  2D 11:15 4  2D 17:00
Blue Lock The Movie: Episode Nagi 13 L
 poster
2024-07-17 Wed 4  2D 13:15 4  2D 15:30 4  2D 20:00
2024-07-18 Thu 4  2D 11:00 4  2D 13:15 4  2D 15:30 4  2D 20:00
2024-07-19 Fri 4  2D 12:00
2024-07-20 Sat 4  2D 12:00
2024-07-21 Sun 4  2D 12:00
2024-07-22 Mon 4  2D 12:00
2024-07-23 Tue 4  2D 12:00
Deadpool & Wolverine 18
 poster
2024-07-24 Wed 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-25 Thu 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-26 Fri 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-27 Sat 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-28 Sun 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-29 Mon 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-30 Tue 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-31 Wed 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-08-01 Thu 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
Deadpool & Wolverine 18
 poster
2024-07-24 Wed 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-25 Thu 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-26 Fri 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-27 Sat 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-28 Sun 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-29 Mon 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-30 Tue 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-07-31 Wed 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
2024-08-01 Thu 5  2D 11:00 3  2D 11:15 5  2D 13:45 3  2D 14:00 5  2D 16:45 3  2D 17:00 1  3D 17:15 5  2D 19:30 3  2D 19:45 1  3D 20:00
Despicable Me 4 PG V
 poster
2024-07-17 Wed 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-18 Thu 1  3D 11:00 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-19 Fri 1  3D 11:00 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-20 Sat 1  3D 11:00 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-21 Sun 1  3D 11:00 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-22 Mon 1  3D 11:00 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-23 Tue 1  3D 11:00 1  3D 13:15 1  3D 15:30 1  3D 17:45
2024-07-24 Wed 1  3D 12:45 1  3D 15:00
2024-07-25 Thu 1  3D 12:45 1  3D 15:00
Fly Me to the Moon 13 L
 poster
2024-07-17 Wed 5  2D 13:45 5  2D 16:30 5  2D 19:15
2024-07-18 Thu 5  2D 11:00 5  2D 13:45 5  2D 16:30 5  2D 19:15
2024-07-19 Fri 4  2D 19:00
2024-07-20 Sat 4  2D 19:00
2024-07-21 Sun 4  2D 19:00
2024-07-22 Mon 4  2D 19:00
2024-07-23 Tue 4  2D 19:00
Inside Out 2 PG L V
 poster
2024-07-17 Wed 2  2D 14:45
2024-07-18 Thu 2  2D 12:30 2  2D 14:45
2024-07-19 Fri 4  2D 14:15 4  2D 16:30
2024-07-20 Sat 4  2D 14:15 4  2D 16:30
2024-07-21 Sun 4  2D 14:15 4  2D 16:30
2024-07-22 Mon 4  2D 14:15 4  2D 16:30
2024-07-23 Tue 4  2D 14:15 4  2D 16:30
Twisters 13 L V
 poster
2024-07-17 Wed 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:35
2024-07-18 Thu 3  2D 11:15 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:35
2024-07-19 Fri 3  2D 11:15 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:30
2024-07-20 Sat 3  2D 11:15 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:30
2024-07-21 Sun 3  2D 11:15 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:30
2024-07-22 Mon 3  2D 11:15 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:30
2024-07-23 Tue 3  2D 11:15 3  2D 14:00 3  2D 16:45 3  2D 19:30
2024-07-24 Wed 4  2D 14:15 4  2D 20:00
2024-07-25 Thu 4  2D 14:15 4  2D 20:00